Oferuję:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółek prawa handlowego
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, rejestry VAT
  • ewidencja dla celów zryczałtowanego podatku
  • obsługa programu Płatnik( ZUS)

O firmie:

Posiadam certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Istnieję na rynku od 1991 roku.

Klienci:

logo Poliwczak, Shogun