Oferta

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • rozliczenia dotyczące podatku dochodowego
 • sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie Zakładowych Plantów Kont
 • racjonalizowanie reguł obiegu dokumentów w jednostce
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • reprezentacja podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi urzędami

Kadry i płace

 • kalkulowanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • obliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji
 • sporządzanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników
 • wydruki list płac w formie pasków pracowniczych spełniających wymogi raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych
 • obliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • sporządzanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • sporządzanie umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenie itp.
 • przygotowywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń
 • administrowanie aktami osobowymi, kart urlopowych oraz ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • organizacja badań lekarskich oraz szkoleń BHP

Doradztwo podatkowe

 • doradztwo optymalizujące wysokość należności podatkowych
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w tym prowadzenia ewidencji księgowych

Pozostałe

 • pomoc przy wyborze i wdrożeniu informatycznych systemów finansowo ? księgowych
 • konstruowanie umów cywilno-prawnych oraz umów handlowych
 • analiza dokumentów przesyłanych pocztą tradycyjną i elektroniczną
 • sporządzanie biznes planów dla potrzeb kredytowania podmiotów oraz dla optymalizacji działalności gospodarczej podmiotów
 • konsultacje telefoniczne
 • konsultacje osobiste

tel. 601 42 56 27